Sådan omregistrerer du dit iværksætterselskab til et anpartsselskab

Siden d. 1 januar 2014 har selskabsloven gjort det muligt for alle og enhver at stifte et såkaldt iværksætterselskab – også kaldt et IVS. Iværksætterselskaber har sidenhen vist sig at være voldsomt populærere, da de giver mulighed for at stifte et kapitalselskab med begrænset personlig hæftelse for helt ned til én krone i startkapital.

Men med tiden vokser virksomheden sig så stor, at det for virksomheden er uhensigtsmæssigt at fortsætte som et iværksætterselskab – og dette er skam også tilsigtet fra lovgivernes side. Et IVS har således ikke mulighed for at foretage udbyttebetaling, og skal derudover tilsidesætte minimum 25% af selskabets overskud i en bunden opsparing, indtil denne og selskabskapitalen samlet set udgør DKK 50.000. Hensigten med opsparingen er, at ejeren af selskabet på sigt omregistrerer iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

Der er intet dig forhindrer dig i at tilsidesætte mere end 25% af overskuddet, men indtil den bundne opsparing og selskabskapitalen tilsammen udgør DKK 50.000, er det altså minimum 25% af overskuddet, som skal tilsidesættes.

Bemærk, at når dit kapitalgrundlag rammer DKK 50.000, er det blot en mulighed at omregistrere dit IVS til et ApS - du ikke er forpligtiget til at iværksætte denne omregistrering. Det er således underordnet om selskabskapitalen lige akkurat rummer DKK 50.000 eller mange millioner kroner.

Sådan omregistrerer du dit IVS til ApS

Rent praktisk er en omregistrering af et IVS til et ApS ikke det mest kompliceret i verden, og du kan selv klare størstedelen af arbejdet. Overordnet set kan omregistreringen opdeles i tre trin: 

Kapitalkrav: Kapitalkravet for at stifte et ApS er DKK 50.000, hvorfor at dit IVS naturligvis også skal have et kapitalgrundlag på DKK 50.000 ved en eventuel omregistrering til et ApS. Som vi allerede har været inde på, er det et lovkrav, at du opsparer og tilsidesætter minimum 25% af selskabets overskud, indtil denne bundne opsparing når DKK 50.000. Det skal endnu engang understreges, at du gerne må tilsidesætte mere end 25% af overskuddet, hvis du har råd og lyst. Derudover er du ikke forpligtiget til at omregistrere dit iværksætterselskab, når din kapitalgrundlag rummer DKK 50.000. Du kan således fortsætte som IVS uagtet størrelsen på selskabskapitalen.

Generalforsamling: At omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab er en stor og væsentlig beslutning, hvorfor at beslutningen skal træffes på en generalforsamling. For at gennemføre beslutningen kræver dette 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Men som iværksætter er der stor sandsynlighed for, at du er den eneste person i virksomheden – om ikke andet så i hvert fald i bestyrelsen. Derfor betyder det rent lavpraktisk, at du som ene mand, skal afholde en generalforsamling, hvor du overfor bestyrelsen – det vil sige dig selv - foreslår en omregistrering, som du herefter skal tage stilling til, om du er enig eller uenig i. Det lyder fjollet og unødvendigt, men det er sådan reglerne er.

Når beslutningen er vedtaget, skal denne indskrives i selskabets vedtægter. Dette gøres hovedsageligt ved at ændre selskabsbetegnelsen til et ApS samt ændre kapitalbeholdning til minimum DKK 50.000. Derudover skal selskabets vedtægter naturligvis overholde de sædvanlige krav til anpartsselskaber.

Erklæring: Afslutningsvist skal der jf. selskabslovens §37 udarbejdes en erklæring om, at minimumskapitalen for omregistrering er til stede i selskabet. Dette skal gøres af en uvildig vurderingsmand, som i langt de fleste tilfælde vil være en godkendt revisor. Derfor kan du ikke selv stå for lige præcis denne del af omregistreringen af dit IVS.

Bemærk at erklæringen ikke kan udarbejdes af en normal revisor, da denne titel kan benyttes af alle. Det skal være en godkendt revisor, som står for udarbejdelsen af erklæringen.

Hvad er en godkendt revisor – læs mere her.

Omregistrering og ikke omdannelse

Du undrer dig muligvis over, at vi i denne artikel omtaler det som en omregistrering og ikke en omdannelse. Det skyldes, at et IVS ikke er en selvstændig selskabsform men en særlig type ApS, hvilket også forklarer, hvorfor et IVS er underlagt de samme regler og forpligtigelser som et ApS – plus en række tillægsbetingelser. Da et IVS allerede er en slags ApS, er der formelt set ikke tale om en omdannelse men en omregistrering.

Fordele ved at omregistrere fra IVS til ApS

Tidligere gjorde vi opmærksom på, at man ikke er forpligtiget til at omdanne sit IVS til et ApS, når kapitalgrundlaget runder DKK 50.000. Alligevel giver det som regel mest mulig mening at benytte sig af muligheden, når du nu har kapitalgrundlaget til det.

Den primære fordel består i muligheden for at anvende endelsen ApS i virksomhedens navn. Det virker måske meningsløst at omregistrere sin virksomhed alene på grund af navnet. Ikke desto mindre signalerer et ApS langt mere stabilitet og professionalisme sammenlignet med IVS, som bogstaveligt talt alle med en krone på lommen kan oprette. Investorer og leverandører vil således have større tillid til din virksomhed og dens kapitalgrundlag, og det er alene grund nok til at omregistrere dit IVS til et ApS.

Klik her - og få 3 uforpligtende tilbud på omregistrering af dit iværksætterselskab.

Posted: 08 Jun, 2017 (Updated: 20 Jun, 2017)

Ageras yder ikke individuel økonomisk eller juridisk rådgivning, men samarbejder i stedet med advokater og revisorer, der kan hjælpe dig videre. Udfyld formularen herunder og modtag tilbud fra professionelle rådgivere indenfor ganske kort tid.

Klik her for at få tilbud fra advokater og revisorer