Sidste chance for at gøre brug af dit håndværkerfradrag for 2015

Har du i 2015 haft besøg af håndværkere, gartnere, vinduespudsere, rengøringsfolk eller lignende - og har du endnu ikke betalt regningen? Så har du travlt, hvis ikke du vil snyde dig selv for håndværkerfradraget.  

I 2015 ophørte det gamle håndværkerfradrag med at eksistere. Har du derfor fået foretaget fradragsberettiget arbejde i hjemmet eller i fritidshuset, skal fakturaen betales senest d. 29 februar 2016, hvis du vil have mulighed for at gøre brug af det gamle håndværkerfradrag.  

Du behøver ikke at indberette endnu

D. 29 februar er det også sidste chance for at indberette håndværkerfradraget på din årsopgørelse for 2015, hvis det skal nå at komme med på din første årsopgørelse for 2015. Dette betyder dog ikke, at det er sidste chance for at indberette håndværkerfradraget for 2015. Du kan faktisk indberette dit håndværkerfradrag for 2015 helt frem til d. 1 maj 2019.  Indberetter du efter d. 29 februar 2016, udskrives der blot en ny årsopgørelse, men jo længere tid du venter, jo længere tid tager det også, før du får dine penge tilbage. Du bør derfor indberette fradraget så hurtigt som muligt.

Betingelser for håndværkerfradraget

For fradragsberettiget arbejde udført i din helårsbolig er det et krav, at du har fast bopæl i boligen, og at du derfor også har råderetten over boligen på tidspunktet, hvor arbejdet udføres. For fritidsboliger er reglen, at fradragsretten tilgår personen, der betaler ejendomsværdiskat på boligen, på det tidspunkt hvor arbejdet udføres.

Derudover skal du også kunne dokumenterer arbejdet og betalingen for arbejdet. Derfor kan du ikke få fradrag for arbejdet, hvis du har betalt med check eller kontanter. For at stille SKAT tilfredse bør fakturaen og din indberetning indeholde arbejdets art, udgifterne til arbejdslønnen, adressen på stedet hvor arbejdet er udført, betalingsdatoen samt virksomhedens CVR-nummer. Såfremt arbejdet er udført af en privat person, angives personens CPR-nummer i stedet.

Derudover skal arbejdet stå på SKATs liste med godkendte ydelser. Dette kan du læse mere om herunder.

Hvilke ydelser er fradragsberettiget?  

Arbejdet som udføres, skal stå på SKATs liste over godkendte ydelser, før du er berettiget til håndværkerfradraget. Bemærk at det kun er udgifterne til arbejdslønnen, som du kan få fradrag for. Udgifter til materialer er således ikke omfattet af fradraget. Bemærk også at fradraget kun går op til 15.000 kr. per person.

Ydelserne som fremgår af SKATs liste over godkendte ydelser kan deles op i 3 kategorier:

  1. Service i hjemmet: Herunder alm. rengøring, vinduespudsning, børnepasning, alm. havearbejde m.m.
  2. Vedligeholdelse og reparation af helårsboligens ydre rammer: F.eks. reparation og udskiftning af vinduer, tag, døre osv.  
  3. Vedligeholdelse og reparation af helårsboligens indre rammer: F.eks. malerarbejde, gulvarbejde, brandsikring, reparation eller fornyelse af køkken og bad m.m.

Klik her for at se SKATs komplette liste over godkendte ydelser for håndværkerfradraget for 2015.

Nye vilkår for håndværkerfradraget i 2016 og 2017

Som sagt ophørte den gamle BoligJobordning i 2015. Den nye BoligJobordning for 2016 og 2017 har en mere grøn profil, hvilket betyder, at man ikke længere kan få fradrag for en lang række ydelser med det nye grønnere håndværkerfradrag.

Det nye håndværkerfradrag går op til 18.000 kr. per person, og fordeles på to slags ydelser:

  • 12.000 kr. per person til grøn istandsættelse af hjemmet eller fritidsbolig og tilslutning til bredbånd. Dette kan f.eks. være isoleringsarbejde eller nye klimavenlige ruder, vinduer eller døre.
  • 6.000 kr. til serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig. Ligesom ved den gamle ordning inkluderer dette alm. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og alm. havearbejde.

Den største ændring er således, at man bortset fra serviceydelser i hjemmet eller fritidsboligen nu kun kan få håndværkerfradrag for grønne håndværkerydelser. Bemærk at du fortsat kun kan få fradrag for arbejdsløn, og at arbejdet skal stå på SKATs liste over godkendte ydelser.

Klik her for at få 3 gratis og uforpligtende tilbud på udarbejdelse af din selvangivelse. 

Sådan indberetter du dit håndværkerfradrag

Modsat andre fradrag udfyldes håndværkerfradraget, eller servicefradraget som det også kaldes, ikke i en rubrik i din årsopgørelse. I stedet indberettes håndværkerfradraget via dit NemID på SKATs hjemmeside.

Læs mere om de andre fradrag, som du højst sandsynligt snyder dig selv for i skat. 

Reglerne for håndværkerfradraget for 2015:

  • Fradraget går op til 15.000 kr. inkl. moms
  • Kun arbejdslønnen er fradragsberettiget.
  • Arbejdet skal stå på SKATs liste med godkendte ydelser.
  • Arbejdet skal være udført i perioden 1. januar – 31. januar 2015
  • Arbejdet skal være betalt senest d. 29 februar 2016

Posted: 18 Feb, 2016

Ageras yder ikke individuel økonomisk eller juridisk rådgivning, men samarbejder i stedet med advokater og revisorer, der kan hjælpe dig videre. Udfyld formularen herunder og modtag tilbud fra professionelle rådgivere indenfor ganske kort tid.

Klik her for at få tilbud fra advokater og revisorer