Lejeloven giver mulighed for, at udlejer kan lave et tidsbegrænset lejemål og dermed kræve sin lejlighed igen efter et givent stykke tid. Der er dog visse betingelser forbundet med at gøre brug af denne mulighed for tidsbegrænset lejemål. Mange udlejere såvel som lejere kender ikke til disse betingelser. Dette illustreres tydeligt i form af den udbredte misforståelse, at der gælder en såkaldt toårs regel, hvor udlejer til hver en tid kan ophæve lejekontrakten, så længe denne ikke løber længere end to år. Har du derfor ikke styr på betingelserne, risikerer du som udlejer, at miste retten til at ophæve lejekontrakten og smide lejer ud. Omvendt risikerer du som lejer, at forlade dit lejemål, selvom du i virkeligheden har loven på din side.  

LL § 80 stk. 1: Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.

Denne paragraf åbner op for, at man kan lave tidsbegrænsede lejemål. Den betyder også, at lejemålet ikke kan opsiges, før tidsbegrænsningen er overstået. Dvs. at hvis du f.eks. har lavet et tidsbegrænset lejemål på 18 måneder, kan du ikke komme og ophæve denne aftale før tid, medmindre lejer misligholder sin del af aftalen f.eks. ved ikke at betale sin leje.

Søger du en ny advokat eller jurist?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette jurist eller advokat. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

LL § 80 stk. 2: Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftale lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.

Dette stykke bestemmer kort sagt, at man som udlejer mister retten til at smide lejer ud, hvis man vel vidende lader lejer bo mere end én måned, efter tidsbegrænsningen er udløbet. Med andre ord skal man smide lejer ud senest én måned efter at tidsbegrænsningen på det oprindelige lejemål udløb.

Herefter kan du kun ophæve lejekontrakten og heraf smide din lejer ud efter lejelovens almindelige regler, eller med reference til andre paragraffer i lejekontrakten.

Læs hvordan du kan skabe overskud via udlejning lige her.

LL § 80 stk. 3: Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejeren forhold.

Denne paragraf er enorm vigtigt, og vel nok den de fleste enten overser eller misforstår. Paragraffen bestemmer, at Boligretten kan tilsidesætte den tidsbegrænsede leje, hvis den ikke er begrundet nok i udlejerens forhold. Hvis du har tidsbegrænset dit lejemål, fordi du vil være sikker på, at du kan lide din nye lejer, vil dette ikke blive anset for tilstrækkeligt begrundet, og du kan derfor ikke smide din lejer ud med reference til den tidsbegrænsede leje, uanset om du gør det i rette tid.

Læs også: Det skal du vide, inden du lejer en bolig

Følgende forhold for udlejer, vil normalt begrunde et tidsbegrænset lejemål:

  • Du er udstationeret i udlandet pga. studie eller arbejde
  • Du rejser rundt på ubestemt tid
  • Ønske om et senere salg, da dette ikke er muligt på nuværende tidspunkt uden et større tab
  • Ønske om at kunne flytte ind i boligen selv

Du skal dog være særligt opmærksom, hvis du som udlejer benytter dig af sidstnævnte begrundelse som grundlag for et tidsbegrænset lejemål. Du kan bl.a. ikke benytte denne årsag, hvis der er tale om en ejerlejlighed, som du aldrig før selv har beboet. Derudover er denne årsag også ugyldig, hvis du ejer mere end én udlejningsejendom.  

Læs også: 7 ting du skal vide om lejeloven, før du udlejer din bolig

Uanset hvilket af de ovennævnte begrundelser det tidsbegrænset lejemål er baseret på, skal dette kunne dokumenteres. Hvis man ønsker, at sælge sin bolig på et senere tidspunkt, skal man kunne dokumentere et evt. tab, hvis boligen var blevet solgt på tidspunktet, hvor det tidsbegrænset lejemål startede.

Overordnet set handler det om, at udlejer har en god begrundelse for, at lejemålet er tidsbegrænset, og at denne begrundelse kan dokumenteres. Det er underordnet, hvorvidt en god begrundelse ophører under lejeperioden, så længe den er gældende ved lejemålets indgåelse.

Har du som udlejer brug for at få udfærdiget en gyldig lejekontrakt, kan du med fordel få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra boligadvokater ved at klikke her.

Du kan også med få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater med speciale i lejeret, hvis du som lejer oplever, at udlejer ikke overholder den gældende lejelov. 

 

 

Læs andre populære blog posts her

 

  1. Læs hvornår man må afskedige en medarbejder her
  2. Læs hvad priser på en advokat kan være her
  3. Læs om kontrakter, om kontraktindgåelse, formkrav og gyldighed 
  4. Læs om, hvad pris kan være på et testamente her
  5. Læs hvad forskellen er på en advokat og en jurist lige her. 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud