At leje din bolig ud via Airbnb kan være en hurtig og nem indtægtskilde, når nu din bolig alligevel bare står tom. Men inden du vælger at leje boligen ud på Airbnb, er der lige en række ting, du skal være opmærksom på. Denne artikel tager dig igennem de væsentligste punkter, som det kan betale sig at overveje, inden du finder din første lejer.

Må jeg overhovedet leje min bolig ud via Airbnb?

Det er langt fra givet, at du overhovedet må udleje din bolig via Airbnb. Det kommer først og fremmest helt an på, hvilken slags bolig der er tale om.

Ejerlejlighed: Ønsker du at udleje din ejerlejlighed på Airbnb, står det dig umiddelbart frit for. Men du skal være opmærksom på, om ejerforenings vedtægter evt. begrænser denne form for udlejning. Du skal altså derfor først sikre dig, at denne form for udlejning er tilladt i din ejerforening. Alternativt kan du kontakte bestyrelsen og bede om tilladelse til alligevel at få lov til at udleje din ejerlejlighed. Dog vil man i langt de fleste tilfælde erfare, at det er tilladt at leje sin ejerlejlighed ud.

Lejelejlighed: Bor du i en lejelejlighed, må du sandsynligvis ikke fremleje den ud på Airbnb. Gør du dette, går du nemlig imod flere punkter i lejeloven. Ifølge lejeloven må man ikke uden udlejerens tilladelse anvende lejemålet til andet end aftalt, hvilket indbefatter, at man udelukkende selv bor i lejemålet. Derudover må man heller ikke uden udlejerens tilladelse overlade brugen af lejemålet til andre end hustandens medlemmer.

Nogle vil måske argumentere for, at man i lejeloven har ret til at fremleje sit lejemål i op til to år. Her kræver det dog en god grund, som bunder i, at du midlertidigt ikke har brug for lejligheden. Eksempler på dette kan være, hvis du skal arbejde eller studere i udlandet over en længere periode. Korttidsudlejninger som tilfældet er med Airbnb, hører således ikke under denne regel.

Ønsker du blot at udleje et værelse, har du mulighed for dette, da lejeloven giver lejer ret til at fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Dog er du forpligtiget til at få udarbejdet en skriftlig fremlejeaftale, samt at fremvise en kopi af aftalen til udlejeren inden fremlejeaftalens begyndelse. Du skal ligeledes være opmærksom på, at det samlet antal personer der bor i lejemålet, ikke må overstige antallet af værelser.

Kort sagt skal du altså være opmærksom, hvis du vælger at fremleje din lejelejlighed på Airbnb. Fremlejer du din lejelejlighed i strid med reglerne, er udlejeren nemlig berettiget til at ophæve din lejekontrakt. Du kan læse mere om dine rettigheder som lejer her

Andelslejlighed: Ligesom ved ejerlejligheder, afhænger udlejningsmuligheden af bestyrelsens vedtægter. Rigtig mange andelsforeninger har begrænset muligheden for udlejning, således at det svarer til lejeres begrænset muligheder i henhold til lejeloven. Akkurat som ved ejerlejligheder, har man dog mulighed for at kontakte bestyrelsen og bede om tilladelse alligevel. Undgår du at hente tilladelse fra bestyrelsen, og udlejer du alligevel, selvom dette er vedtægtsstridigt, kan det som yderste konsekvens medføre eksklusion.

Søger du en ny advokat eller jurist?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette jurist eller advokat. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Hvad skal jeg betale i skat for lejeindtægten?

Igen kommer det an på, om du udlejer en ejerlejlighed, andelslejlighed eller en lejelejlighed. Udlejer du en ejerlejlighed, udgør bundfradraget 1,33 procent af boligens værdi. Dog vil bundfradraget altid udgøre minimum 24.000 kr. Dette betyder, at dine indtægter via Airbnb er skattefrie indtil de overstiger dette beløb. Herefter skal du selvfølgelig betale skat af dine lejeindtægter.

Er du lejer eller andelshaver, og udlejer din bolig, har du et minimumsfradrag på 2/3 af den samlede årlige husleje eller boligafgift. Dette er inklusivt aconto varme og fratrukket eventuel boligstøtte.

Værtsgaranti er ikke en forsikring

Som udlejer gennem Airbnb er du dækket af deres værtgaranti. Værtsgarantien dækker op til 5.000.000 kr. for skader på boligen som en lejer måtte forårsage. Men værtsgarantien er ikke en forsikring. Derfor dækker den ikke, hvis f.eks. du får stjålet nogle genstande fra lejemålet. Værtsgarantien dækker heller ikke for slitage, hvorfor det kan være en god idé at opkræve et depositum af dine gæster.

Læs også: Det bør du vide om tidsbegrænset lejemål

Få dine gæster til at verificere sig, og kommuniker kun via Airbnb

Airbnb har udviklet et sikkerhedssystem, hvor Airbnb brugere kan verificere sig. Dermed sikrer man sig som udlejer, at ens gæster er hvem de udgiver sig for at være, og det er selvfølgelig altid tryggest. Derfor bør du opfordre din fremtidige gæster til at verificere sig. Dette kan gøres på mange forskellige måder.

Derudover bør du kun kommunikere med dine gæster via Airbnb. I tilfælde af at der opstår en konflikt, kan Airbnb nemlig går ind i sagen, og dermed få indsigt i jeres korrespondance.

Efter at have læst denne artikel burde du nu have en klar indsigt i, om du overhovedet kan og må udleje din bolig på Airbnb, og i så fald hvordan du gør dette på bedste vis.

 

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud