Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring er en erklæring om, at revisor har gennemgået et regnskab, og efterfølgende kan stå inde for det. Et eksempel kunne være en revisorpåtegning i forbindelse med et årsregnskab eller en revisorerklæring i forbindelse med opstart af et ApS, hvor en revisor skal indestå for, at den nødvendige selskabskapital er til stede. 


Hvad indeholder en revisorerklæring?

En revisorerklæring af et regnskab skal indeholde følgende punkter:

  1. Eventuelle forbehold (evt. punkter i regnskabet, som revisor er uenig i)
  2. Konklusion med forbehold, uden forbehold eller afkræftende
  3. Supplerende oplysninger

Man efterstræber selvfølgelig ikke at have forbehold i sit årsregnskab, men dette kan ikke altid undgås. Eventuelle forbehold kan afgøre, hvorvidt om en bank eller potentielle investorer ønsker at investere i virksomheden.


Hvad er formålet ved en revisorerklæring?

En revisorerklæring har til formål at skabe gyldighed og troværdighed om dokumenter fra virksomheder, som en form for sikring om, at der ikke er betydelige fejl eller mangler i eksempelvis regnskaber. Revisorerklæringen er dermed en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor om, at regnskabet giver et retvisende billede. 

Nogle virksomheder får lavet en revisorerklæring på baggrund af krav fra kunder og samarbejdspartnere. Der eksisterer også lovkrav om, at man inden for bestemte brancher eller services skal have en revisorerklæring.

 


Hvem kan udarbejde en revisorerklæring?

Er din virksomhed revisionspligtig, så er det vigtigt, at du får lavet en revisorerklæring af en såkaldt “godkendt revisor”. Titlen revisor er nemlig ikke en beskyttet titel, og alle kan derfor kalde sig for revisor. Det er dog ikke alle, som kan udarbejde en revisionserklæring for din virksomhed.

En “godkendt revisor” skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Læs mere her.

 

Hvilke sikkerhedsgrader eksisterer for revisorerklæringer? 

Du kan vælge mellem 5 forskellige sikkerhedsgrader, når du skal have lavet en revisorerklæring. Heraf bør du vælge den sikkerhedsgrad som passer til dine konkrete behov. 

 

Ingen revisorerklæring

Vælger din virksomhed at fravælge en revisorerklæring, så vil sikkerhedsgraden være den laveste, da regnskabet ikke bliver gennemgået af en faglig kvalificeret person. Dette kan sende et forkert signal til potentielle investorer eller banker, der skal yde lån til virksomheden.

Assistance

Ønsker man udelukkende hjælp til opsætning og opstilling af regnskab, så er der mulighed for at få en såkaldt assistanceerklæring. Dette alternativ byder ikke på en særlig høj sikkerhedsgrad, men derimod hjælper revisor med regnskabets form. Revisor afholder sig dog fra at give en assistanceerklæring, hvis der er åbenlyse fejl i regnskabet. 

Review

Ved et såkaldt “review”, vil revisor gennemgå de tal, som virksomheden oplyser, og efterfølgende spørge ind til regnskabet, ved eventuelle uklarheder. Denne løsning giver en middel sikkerhedsgrad.

Udvidet gennemgang 
    
Vælger en virksomhed udvidet gennemgang, så vil revisor foretage et “review” som i punkt 3, men ovenikøbet også læse ledelsespåtegningen i regnskabet, og hermed sikre at denne stemmer overens. En udvidet gennemgang byder altså på en højere sikkerhedsgrad.

Fuld revision

En fuld revision af et regnskab er den højeste form for sikkerhed, da denne indebærer at revisor går grundigt i dybden med hele regnskabet, og på denne måde sikrer, at det hele stemmer overens, samt giver et retvisende billede.
 


 

Hvem skal bruge en revisorerklæring?

En revisorerklæring er en registreret revisors underskrift på, at en given opgave er fuldført. Dette kan eksempelvis være en revisorpåtegning i forbindelse med en virksomheds årsregnskab. Er din virksomhed et aktie- eller anpartsselskab skal jeres indberettede årsregnskab altid følges af en erklæring fra en registreret revisor på at regnskabet stemmer. Dette er generelt gældende for større virksomheder. Det er dog ikke en nødvendighed at få en revisorpåtegning på alle årsregnskaber, såfremt virksomheden kan karakteriseres som en “mindre virksomhed.” I det tilfælde kan du vælge at få en udvidet gennemgang. Læs derudover om forskellige regnskabsklasser her

Hvis du skal bruge en revisorerklæring, så udfyld vores formular. Vi finder dig tre uforpligtende tilbud fra godkendte med særlig interesse for din konkrete sag - helt gratis. På denne måde kan du sammenligne priser og services fra flere revisorer i Danmark. Det er nemt og gratis, og du har intet at tabe - kun tid at vinde og penge at spare!
 

Priserne på en revisorerklæring

Prisen på en revisorerklæring vil variere, da den tidsmæssige byrde, der forbindes med dens udførelse afhænger af mange faktorer, der er individuelle for den pågældende sag. En revisorerklæring skal nemlig bruges i flere tilfælde, end blot ved afslutningen af et årsregnskab. Af selvsamme årsag er det svært at give én konkret pris, der er retvisende for din opgaves fuldførelse, men for at give dig et indblik i markedet har vi taget udgangspunkt i tre sager som vi har haft på Ageras.

Det skal dog siges, at disse priser kan ikke betragtes som en regel eller som ensbetydende for at din konkrete sag vil have samme pris.

Eksemplerne skal betragtes som netop dét - eksempler, der giver dig en ide om prisforholdene på markedet.  

Revisor søges til revisorerklæring

Klienten søger en godkendt revisor til udarbejdelse af en revisorerklæring i forbindelse med godkendelse af egenkapital til virksomhedsopstart.

Revisorerklæring

2.000,00 DKK

Moms (25%)

500,00 DKK

I alt inkl. moms

2.500,00 DKK


Godkendt revisor søges til revisorerklæring til godkendelse af regnskabskrav

Klienten er en forening, der har et regnskabskrav. Dette kræver en revisorpåtegning fra en registreret revisor.

  • Årlig omsætning: 1.200.000,00 DKK

  • Branche: menighed

  • Antal bilag årligt: 200-300

Revisorerklæring

4.800,00 DKK

Moms (25%)

1.200,00 DKK

I alt inkl. moms

6.000,00 DKK


Registreret revisor søges til bankafstemning, gennemgang af bogføring og årsrapport i forbindelse med forsøg på at undgå tvangsopløsning af IVS

Bogføring og gennemgang af ca. 300 bilag

4.000,00 DKK

Bankafstemning af én konto

1.000,00 DKK

Opstilling og udarbejdelse af årsrapport

8.000,00 DKK

Revisorerklæring

3.500,00 DKK

Moms (25%)

4.125,00 DKK

I alt inkl. moms

20.625,00 DKK

 

Hjælp til revisorerklæring

Hos Ageras står vi klar til at hjælpe dig med at finde den rette ekspert. På blot 5 minutter kan du udfylde formularen, hvorefter du modtager 3 gratis og uforpligtende tilbud, hvoraf du selv kan vælge, hvilket der passer perfekt til dig og dine behov. 

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud