EU’s hvidvaskningsdirektiv lyder umiddelbart ikke, som noget du bør forholde dig til – og dog. For i forlængelse af dette har folketinget vedtaget en lovændring i selskabsloven, der betyder, at langt de fleste virksomheder skal registrere deres reelle ejere i et offentligt registrer. Men hvornår er man en såkaldt ”reel ejer”, og hvordan registrerer man dette? Det kommer vi ind på herunder.

Reelle ejere

Inden vi præciserer, hvad der menes med en ”reel ejer”, skal det pointeres, at lovændringen IKKE omfatter enkeltmandsvirksomheder, og derfor slipper en stor del af jer med skrækken. Ejer du derimod et I/S, ApS, K/S eller A/S er der god grund til at læse denne artikel færdig – også selvom den blev indledt med noget så kedeligt som et EU-direktiv.

Inden du begynder at panikke over din aktiebeholdning i Novo Nordisk, skynder vi os videre til det der med reelle ejere. Lovændringen gælder nemlig heller ikke børsnoterede virksomheder, og selv hvis den gjorde, ville dine to Mærsk-aktier (desværre) ikke gøre dig til en reel ejer af det danske rederi.

Erhvervsstyrelsen definerer således reelle ejere som ”den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler”.

Men hvor gå grænsen for ”en tilstrækkelig del”? Erhvervsstyrelsen kommer ikke selv med noget endegyldigt svar. Men ejer eller kontrollerer du direkte eller indirekte mere end 25 % af virksomheden, er det en indikation på, at du er en såkaldt reel ejer – og dette skal du derfor registrere. For at gøre forvirring total, kan man sagtens eje eller kontrollere mindre end 25 % af en virksomhed, og stadig være en reel ejer. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvis man besidder ”kontrol ved hjælp af andre midler”. Dette kan udmønte sig i diverse rettigheder som f.eks.:

  • Udpegning af ledelsesmedlemmer
  • Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger
  • Vetoret

Men hvordan ejer man en virksomhed indirekte? Det gør man ved at eje en virksomhed, som helt eller delvist ejer en anden virksomhed.

Vi har lånt Erhvervsstyrelsens eksempel til at illustrere, hvordan man udregner de direkte og indirekte ejerforhold, når ejerkæden tæller mere end blot et holding- og et driftsselskab.

Herunder ses ejerstrukturen for virksomhed A. Virksomheden skal identificere og registrere dens reelle ejere, hvilket gøres ved at gå tilbage i ejerkæden.

 tavle over direkte og indirekte ejere af selskaber

  • Lene ejer virksomhed A indirekte med (1 x 0,20 x 0,60) x 100 = 12 pct.
  • Jens ejer virksomhed A indirekte med (0,50 x 0,60) x 100 = 30 pct.
  • Mie ejer virksomhed A indirekte med (0,30 x 0,30 x 0,60) x 100 = 5,4 pct.
  • Hanne ejer virksomhed A indirekte med (0,70 x 0,30 x 0,60) x 100 = 12,6 pct.
  • Peter ejer virksomhed A direkte med 30 pct.

Dermed er det kun Jens og Peter, som er reelle ejere af virksomhed A, hvis vi udelukkende fokuserer på ejerandelen.

Men som tidligere nævnt, kan man sagtens være en reel ejer med en ejerandel på mindre end 25 %. Lad os illustrere dette ved at justere lidt i det foregående eksempel. Lad os sige, at virksomhed D nu ejer 51 % af virksomhed B. For Mie og Hanne vil dette betyde, at de nu indirekte ejer hhv. 9,2 % og 21,4 % af virksomhed A. De overskrider stadigvæk ikke grænsen på 25 %. Alligevel vil Hanne skulle registreres som reel ejer af virksomhed A, da hun kontrollerer både virksomhed D (70 %) og virksomhed B (51%) og dermed også virksomhed A (60 %).

Sådan registrerer du virksomhedens reelle ejere

I videoen herunder guider vi dig hurtigt og nemt gennem, hvordan du registrerer virksomhedens reelle ejere.

Du skal altså således ind på Virk.dk og registrere de legale og reelle ejere. Du kan også læse mere om, hvad en reel ejer er, hvilke regler der gælder for en reel ejer og om registreringen af en reel ejer hos Erhvervsstyrelsen.

1. Virk.dk

Du skal logge ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside virk.dk

2. Login

Så logger du ind med dit medarbejder NemID og accepterer vilkårene for brug.

3. Ændre virksomhed

Klik herefter på fanen 'Ændre virksomhed'.

4. Find virksomhed

Så skal du finde det selskab, hvor du ønsker at registrere ejerne, ved at indtaste selskabets CVR-nummer i søgeføltet og klikke 'Søg'. Herefter skal du trykke på knappen 'Ændre' og vælge 'Rediger virksomhed' i menuen.

5. Ejerforhold

Nu skal du klikke på menu-punktet 'Ejerforhold' i oversigten til højre. Herefter kommer ud til afsnittet om ejerforhold. Nu trykker du på knappen 'Rediger' for at ændre oplysningerne.

6. Olysninger om ejere

Her er det muligt at læse om ejerforholdene og hvilke ejere, der skal registreres. Hvis der er nogle reelle ejere, der skal registeres - som er fysiske personer, der ejer minimum 25% af selskabet, så skal du trykke på 'Tilføj ejer'.

7. Tilføj reelle ejere

Vælg nu om den reelle ejer er en eksisterende deltager, eksempelvis direktør eller bestyrelsesmedlem - hvilket ofte vil være tilfældet. Hvis dette ikke gør sig gældende for dig, vælger du 'Person med CPR-nummer', hvis det er en dansk person, eller 'Person uden CPR-nummer', hvis det er en udenlandsk person.

8. Indtast oplysninger

Vælg 'Reel ejer' og indtast de relevante oplysninger for den reelle ejer. Du skal registere det procentvise ejerskab og stemmeret for hver reel ejer samt, hvornår dette ejerskab blev etableret.

9. Gem ændringer

Når alle de reelle ejer er oplyst, og de relevante oplysninger er indtaste, skal du godkende ændringerne.

10. Kontroller og godkend

Til sidst skal du kontrollere, at alle indtastede oplysninger er korrekte, hvorefter du trykker 'Godkend'.

Find revisor

Få hjælp af en revisor til at registrere alle reelle ejere og få derudover hjælp til alt det administrative. Det kan fx være regnskabet i din virksomhed eller momsen. Uanset hvad står Ageras klar til at hjælpe dig som virksomhedsejer med at finde det rette match. Et match, du kan stole på, hvilket er vigtigt, når det kommer til ens virksomhed og pengesager. 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud