Find en ekspert i dødsboskifteloven

Lad os hjælpe dig med at finde en dødsboadvokat

Hos Ageras får du nemt og hurtigt tre uforpligtende tilbud fra tre forskellige dødsboadvokater på at få behandlet dit dødsbo. Udfyld formularen, og lad os hjælpe dig med at finde en advokat, der har tid til at tage dine sag, er ekspert i dødsboskifteloven, bor i dit nærområde og matcher den profil, du leder efter.

Ageras er en formidlingstjeneste, der er eksperter i at matche borgere, der leder efter eksperter indenfor så at sige alle felter, det være sig juridiske såvel som økonomiske, og vi hjælper dig med at finde specialister, der har særligt kendskab til den opgave, du har.

Hos os kan du nemt og uforpligtigende få tre forskellige tilbud fra tre forskellige eksperter, der er specialister i netop dødsbo, og alt hvad dermed følger. Vi matcher kvalificerede advokater med dig og dit behov, og det er gratis, uforpligtende og tidsbesparende at lade os give dig tre forskellige tilbud, som du frit kan vælge imellem.

Sådan virker det:

Udfyld formularen og giv os alle nødvendige oplysninger om, hvilken hjælp du har behov for.

En af vores specialiserede medarbejdere kontakter dig for at få dine behov afklaret, så vi kan sende dig tre tilbud fra advokater med de rette kompetencer.

Gennemse tilbuddene i fred og ro og vælge det, som du synes lyder bedst. Det er helt gratis og uforpligtende.

Få tilbud fra 3 advokater
Nemt, gratis og uforpligtende
Ageras må gerne kontakte mig via email

Opgørelse af dødsbo er ikke altid simpelt

Det er ikke altid en simpel procedure at dele et dødsbo og udfærdige en boopgørelse, specielt hvis der ved dødsfald skal laves opgørelser, frasælges aktiver som for eksempel en virksomhed, sommerhus med skattepligt, ejendomme, aktiver med sameje, etc. I sådanne og flere andre tilfælde er det en god idé at lade en ekspert indenfor arvelov, dødsboskifteloven og andre juridiske spørgsmål varetage dødsboet. I slipper for papirarbejdet og uenigheder og skal blot væbne jer med tålmodighed, til boet er opgjort.

Er det nødvendigt at benytte en advokat?

Det er ikke i alle arvesager nødvendigt at få hjælp fra en professionel, Hvis I som efterladte er enige om, hvordan arven skal fordeles, kan I selv lave en opgørelse over boets aktiver og passiver. Hvis der ellers ikke er ting, der taler imod privat skifte, kan I selv indberette de nødvendige tal til skifteretten og få arven udbetalt. Er der tvivlsspørgsmål, store værdier eller gæld, er en advokat dog en stor hjælp når dødsboet skal gøres op.

Tilfælde hvor boet skal opgøres af en advokat

Der er nogle situationer, hvor man SKAL benytte en dødsboadvokat: Hvis den afdøde har bestemt det iflg. sit testamente, hvis arvingerne ikke kan nå til enighed, hvis bare én enkelt arving ønsker ekstern hjælp, hvis arvingerne er umyndige eller bor i udlandet, eller hvis der ikke er solvente arvinger. I disse tilfælde kræver skifteretten, at I benytter jer af en bobestyrer/advokat, og finder I ikke selv en, vil skifteretten udpege en bobestyrer, som de ønsker, at I benytter.

Find den rette hjælp til dødsbo - nemt, gratis og uforpligtende.

Hvad er et dødsbo?

Dødsboet er den afdødes personlige ejendele og formue. Et dødsbo kan bestå af hus og andre ejendomme, virksomhed, smykker og andre værdigenstande, bil, båd, etc. Dødsboet deles normalt mellem de efterladte, og hvis arvingerne er enige om fordelingen af værdierne i dødsboet, eller der ikke er særlige værdier, kan arvingerne selv stå for dødsboskiftet.

I de tilfælde, hvor den afdøde efterlader sig større værdier, stor gæld, en eller flere virksomheder og lignende, kan de efterladte få hjælp fra en advokat til at opgøre boet. En advokat kender dødsboskifteloven og kan opgøre boet, stå for eventuelt salg af værdier og mægle i tilfælde af uenighed om arven.

Skifteretten kan udpege en bobestyrer, hvis ikke arvingerne eller den afdøde har bestemt hvilken advokat, der ønskes til at opgøre dødsboet. En advokat kender dødsboskifteloven, og advokaten er neutral, forpligtiget til at opgøre og behandle boet bedst muligt og kan til slut fordele arven. Drejer det sig om en større arv, der skal opgøres og fordeles, vil advokaten typisk indkalde arvingerne til et eller flere møder; ellers orienteres arvingerne om sagens gang via brev eller e-mail.

Hvad koster det at få hjælp til dødsbo?

Prisen på at få en advokat til at behandle et dødsbo er ikke proportionalt med størrelsen af arven. Prisen sættes efter, hvor meget arbejde der er med at opgøre værdierne, eventuelt salg af værdier, antallet af møder mellem arvinger og advokat, etc. Hos Ageras sætter vi ikke prisen, men vi hjælper med at finde en advokat, der har fair og rimelige priser og er ekspert i dødsboer. Når I modtager de tre tilbud, kan I frit vælge, hvilken advokat, I mener, bedst matcher jeres behov.

Kan I som arvinger ikke blive enige om, hvordan arven skal fordeles, og hvordan boet skal gøres op, har I brug for hjælp til bodelingen. En advokat med speciale i dødsboskifteloven er at foretrække, specielt hvis det drejer sig om store og komplicerede arvespørgsmål. Alle advokater kender dog til dødsboskifteloven og kan hjælpe jer med at få arven opgjort og fordelt.

En advokat kan blandt andet hjælpe jer med mægling, hvis I som arvinger ikke er enige om hvordan arven skal fordeles. Advokaten hjælper jer med sit kendskab til dødsboskatteloven, dødsboskifteloven, med at betale dødsboskat, hvis der skal betales skat af dødsboet og med eventuelt at sætte dødsboet til salg eller at få det ryddet.

Er der enighed eller er boet omfattende?

Er der bred enighed blandt arvingerne om, hvordan arven skal gøres op og fordeles, kan I i princippet selv opgøre boet. Er boet omfattende, er det dog en god idé at søge advokathjælp.

Er boet insolvent?

Er boet insolvent, hvilket vil sige at gælden er større end aktiverne, vil skifteretten udpege en bobestyrer, hvis arvingerne ikke selv har hyret en advokat til at hjælpe med boskiftet.

Udpeger skifteretten en bobestyrer?

Skifteretten udpeger en bobestyrer, hvis arvingerne er umyndige, hvis der er usikkerhed om, hvem der er arvinger, og hvis der ikke indenfor en rimelig tidsperiode er truffet beslutning om, hvordan boet skal opgøres.

Ved dødsbo: juridiske konsekvenser

Der er mange ting at forholde sig til, når ens nærmeste dør, og derfor er det en god idé at gøre brug af en bobestyrer, hvis formuen er stor eller boet er omfattende. Advokaten/bobestyreren kender dødsboskifteloven, er upartisk og indsender papirer til skifteret og andre instanser.

Dødsboskifte
Når nogen dør skal værdierne gøres op og fordeles. I kan få hjælp til opgørelsen af en advokat, der indsender opgørelsen til skifteretten, som derefter godkender den. På den måde får de rette arvinger det, de skal have, og kreditorerne får deres, ligesom skatter og afgifter bliver betalt.
Uskiftet bo
Ved uskiftet bo bevarer den længstlevende ægtefælle råderetten over fællesboet. Er der tvivl om rettighederne, hvor stor eller lille formuen må være før man kan sidde i uskiftet bo, hvis der for eksempel er både fællesbørn og dine og mine børn, kan en advokat hjælpe jer med at sørge for at alt foregår korrekt og efter dødsboskifteloven.
Privat skifte
Hvis arven er under omkring 50.000 kr. (beløbet skifter løbende), er det nemt for arvingerne selv at indsende de nødvendige papirer til skifteretten, pengene udbetales herefter til bobestyreren, der ofte er den person, der har stået for udgifterne til begravelsen. Men der skal ikke megen fast ejendom eller andre værdier til, før I kan få stor hjælp fra en advokat, når et dødsbo skal opgøres. Med advokathjælp sikrer I jer at boet og værdierne bliver korrekt opgjort og fordelt.
Bobestyrerbo
En advokat/bobestyrer står for at dele boet mellem arvingerne. Er der et testamente, skal arven fordeles i henhold til testamentet, elers fordeles arven i henhold til arveloven. I kan anvende en advokat/bobestyrer både hvis I er enige og hvis i er uenige. Advokaten kan hjælpe hvis boet for eksempel er forgældet eller hvis boopgørelsen er kompliceret, som ved eventuelt salg af fast ejendom eller virksomhed.

Vores tilbud giver dig et godt overblik over markedet og mulighederne

Ageras har specialiseret sig i at forbinde dig med eksperter indenfor økonomi og jura. Vores netværk af revisorer, bogholdere og advokater er Nordens største, som gør det muligt at give vores kunder tilbud fra specialister af høj kvalitet. Bare udfyld formularen på vores hjemmeside og hold øje med din indbakke. Du modtager hurtigt tre uforpligtende tilbud, som du kan kigge på, inden du beslutter dig for, hvilket du ønsker at gøre brug af.

Fandt du ikke den service, du søgte?
Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig