Få et tilbud fra 3 kompetente advokater

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Derfor skal du finde din advokat gennem Ageras

Danmarks største formidler af juridiske ydelser
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til advokaten. Vi finder herefter 3 relevante advokater, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 advokater kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende advokat.

Find en dødsboadvokat nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende

Har du brug for hjælp til behandling af dødsbo?

Det kan virke overvældende, når man som den efterladte familie skal forholde sig til, hvordan man vil behandle dødsboet, og samtidig står i følelsernes vold. Derudover, har de færreste heldigvis begrænset indsigt og erfaring med, hvordan et dødsbo behandles. Spørgsmålene er mange: Hvor starter man henne, hvilken hjælp har man behov for, og hvad bør denne hjælp koste?

Ageras er Danmark største formidler af juridiske ydelser. Vores primære mission bygger på et ønske om at gøre markedet for juridiske ydelser gennemskueligt og tilgængeligt for alle. Dette gør vi gennem mange initiativer, der alle har det formål at stille dig i den bedst mulige position, når du skal ud på markedet og f.eks. finde en advokat, der kan bistå med hjælp til behandling af et dødsbo.

Ageras’ kerneservice udmønter sig konkret i, at vi skaffer dig 3 sammenlignelige tilbud, der matcher dine personlige behov og forventninger. Du modtager de 3 tilbud inden for kun 48 timer, og vores service er helt gratis og uforpligtende.

Vores brede og værdifulde netværk består af hundredevis af selvstændige advokatfirmaer landet over. Dette muliggøre, at vi kan imødekomme alle salgs behov. Du skal blot bruge 2 minutter på at udfylde vores kontaktformular, så indhenter vi inden for kun 48 timer 3 tilbud fra kandidater, der matcher dine personlige behov.

Der findes flere forskellige metoder, hvorpå man kan afvikle og skifte boet. De forskellige metoder vil blive gennemgået herunder. Ønsker du uddybende information om de forskellige metoder, kan du med fordel læse mere her

Privat skifte

Det vil altid være en fordel at benytte sig af et privat skifte, hvilket også forklarer, at over 80% af alle dødsboer i Danmark skiftes således. Ved et privat skifte står arvingerne selv for at fordele boet efter afdøde. Det er således også arvingerne som skal stå for åbningsstatus, boopgørelsen, kontakt til skifteretten osv. Da det er et komplekst arbejde med mange vigtige deadlines, vælger mange typisk at benytte sig af en advokat, som står for alt det praktiske i forbindelse med selve skiftet.  

Der er dog en række krav, som skal overholdes, før et privat skifte kan lade sig gøre. For det første skal de efterladte arvinger være enige om hele arvens fordeling. Et privat skifte kan ikke gennemføres, før der er enighed blandt arvingerne, hvorfor at man i sidste ende kan blive tvunget til at gennemføre skiftet ved brug af en bobestyrer fra skifteretten. Derudover skal boets aktiver også overstige passiverne – sagt på en anden måde, skal der være penge at fordele i boet.

Skæringsdatoen for et dødsbo er 12 måneder efter dagen for dødsfaldet, hvilket betyder, at dødsboet skal være afviklet inden da. Der kan være skattemæssige fordele ved at trække skæringsdatoen til de tilladte 12 måneder, hvilket en advokat kan være behjælpelig med.

Derudover skal åbningsstatussen indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsfaldet, men dog senest 2 måneder efter arvingerne har fået udleveret boet. En åbningsstatus er en oversigt over dødsboets aktiver og passiver på dødsdagen, og den skal indsendes i to eksemplarer, og være underskrevet af samtlige arvinger. Den endelige boopgørelse skal indsendes til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Ved et privat skifte skal der derudover også indrykkes et såkaldt proklama i statstidende. Dette skal gøres således, at eventuelle kreditorer kan gøre opmærksom på deres krav. Dette har kreditorerne 8 uger til, ellers forfalder deres krav.

Ovenstående er blot et udsnit af de arbejdsopgaver, som er forbundet med et privat skifte. Derfor anbefaler vi altid, at man tilknytter en advokat, således at der skiftes korrekt og inden for de fastlagte tidsfrister.

Uskiftet bo

Uskiftet bo er, som navnet antyder, en løsning hvor skiftet af boet bliver udskudt. Dette kan gøres i tilfælde hvor afdøde efterlader en ægtefælle, som så kan overtage dødsboet som uskiftet bo. Den længstlevende ægtefælle kan således blive siddende i boet uden nogle mærkbare ændringer. Først når den længstlevende ægtefælle dør, skiftes boet for både førstafdøde og længstlevende.

Fordelene ved et uskiftet bo er, at det er nemt og billigt. Der indsendes blot en begæring om at overtage boet til uskiftet bo til skifteretten. Dette koster blot en afgift á 500 kr.

Har den afdøde børn fra et tidligere forhold, kræver det dog deres tilladelse, at længstlevende overtage boet. Da længstlevende overtager og råder over boet, kan vedkommende rykke arvebalancen mellem egne arvinger og førstafdødes arvinger. Derudover kan længstlevende overtage eventuel gæld ved at overtage boet, men længstlevende kan naturligvis også frasige sig boet og dermed gælden.

Bobestyrerbo

Såfremt betingelserne for et privat skifte ikke kan opfyldes, eller at arvingerne ikke ønsker at have noget med boet at gøre, udpeger skifteretten en bobestyrer. En bobestyrer er typisk en advokat, men behøver ikke at være det. Bobestyrerens opgave er at afvikle boet, og vedkommende har derfor bemyndigelse til at træffe vigtige beslutninger herom. Bobestyreren skal dog først gøre arvingerne opmærksom på væsentlige beslutninger, inden de træffes. Ulempen ved en bobestyrer er, at bobestyreren udpeges af skifteretten og ikke af arvingerne. Derudover er en bobestyrer også væsentligt dyrere sammenlignet med en advokat, som man selv vælger ved et privat skifte.

Boudlæg

Såfremt boets værdi ikke overstiger 40.000 kr. efter begravelsen, boets behandling og afvikling af eventuel gæld, skal der ikke skiftes bo. I stedet vil boet blive afsluttet med et boudlæg. Ved et boudlæg modtager personen som stod afdøde socialt nærmest afdødes ejendele. Det er derfor ofte også den person, som har dækket udgifterne til begravelsen, og som har ryddet afdødes bolig. Det behøver således ikke være den nærmeste familie, som modtager afdødes ejendele. Dette afgøres af skiftretten.

Ægtefælleudlæg

Man kan foretage et ægtefælleudlæg, såfremt man er en ægtefælle, registreret partner, eller samlever til afdøde. Er man afdødes samlever, kræver det dog også, at der er oprettet et udvidet samlevertestamente. Betingelsen for at kunne foretage et ægtefælleuddrag er, at afdødes og længestlevendes formuer sammenlagt ikke overstiger ca. 630.000 kr. Inkluderet i dette beløb er også værdien af eventuelle forsikringer og pensioner, som længstlevende får udbetalt i forbindelse med dødsfaldet. Ved et ægtefælleudlæg modtager øvrige arvinger ikke nogen arv. Længstlevende skal desuden ikke betale nogen boafgift ved et ægtefælleudlæg.

Store prisforskelle på advokathjælp til dødsbo

Vi vil altid anbefale at tilknytte en advokat, når boet skal afvikles. Med en advokat ved din side sikrer du dig, at boet afvikles efter loven, og at diverse tidsfrister bliver overholdt.

Men advokatbistand i forbindelse med afvikling af et dødsbo er ikke billigt. Du kan godt forvente at skulle betale mellem 50.000 – 75.000 kr. for et bo af en værdi på 2 millioner kr. Netop derfor vælger nogle personer også, at forsøge at skifte boet på egen hånd, og påtager sig dermed en unødvendig risiko.

Men en advokat er ikke kun en udgift. Udover at stå for det praktiske i forbindelse med skiftet, kan en advokat også hurtigt vise sig at være en god investering. En advokat kan således bistå med rådgivning i forhold til arven, samt hjælpe med at minimere den boafgift eller arveafgift, som de forskellige arvinger skal betale.

Da der er fri prisdannelse for advokater i Danmark, vil man erfare, at der hersker utrolig store prisforskelle på advokathjælp til dødsboer, og du kan derfor nemt ende med at betale for meget. Derfor kan du med fordel benytte dig af Ageras’ gratis service, og hermed sikrer dig, at du får en fair pris hos din advokat.

Sådan finder Ageras den helt rette advokat til dig

Som tidligere nævnt er Ageras Danmarks største formidler af juridiske ydelser. Sammen med vores mange juridiske samarbejdspartnere har vi hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den helt rette juridiske hjælp.

Alt du skal gøre, er blot at udfylde vores kontaktformular, så klarer vi resten. På baggrund af den udfyldte kontaktformular indhenter vi 3 tilbud fra advokater, som matcher dine forventninger og behov bedst muligt. Vores store og værdifulde netværk af advokater tilsikrer, at det altid er muligt for os at finde 3 kvalificerede kandidater, der lever op til lige præcis din personlige forespørgsel.

Inden for kun 48 timer modtager du 3 sammenlignelige tilbud, som matcher dine forventninger og behov.
Med 3 tilbud på hånden, styrker vi dit beslutningsgrundlag, og sparer dig for både tid og penge.