Få 3 tilbud

Find den rette hjælp til ægtepagt

Ageras er Danmarks største formidler af juridiske ydelser. Modtag gratis og uforpligtende tilbud fra advokater, der kan hjælpe dig med en ægtepagt.

Når man indgår ægteskab er det vigtigt at tage stilling til, hvordan ens ejendele skal fordeles, hvis ægteskabet mod forventning ender i skilsmisse, eller hvis en af ægtefællerne dør før den anden. Det kan også være, at den ene ønsker at beholde sin virksomhed ved en skilsmisse, eller at vedkommende forventer at arve et større beløb, som ikke ønskes delt ved en skilsmisse. Hvis en af ægtefællerne har en stor gæld, mens den anden er gældfri, så kan det være en fordel at oprette en ægtepagt, da den gældfri part ellers vil skulle aflevere halvdelen af sin formue i tilfælde af skilsmisse, eller hvis den gældsplagede ægtefælle dør først.

Hvis du har brug for en dygtig advokat til at hjælpe med at lave en ægtepagt med særeje, kan Ageras hjælpe med at finde den helt rette person. Vi er eksperter i at matche dig, der har behov for advokathjælp, med den rette fagperson baseret på kompetencer såvel som på personlighed.

Få 3 tilbud

Sådan virker det:

1
Udfyld formularen på vores hjemmeside - det er nemt og tager kun 2 minutter!
2
En af vores specialiserede medarbejdere kontakter jer og afklarer jeres behov, så vi kan sende jer tilbud fra specialister, der matcher jeres forventninger.
3
Gennemlæs og sammenlign de tilsendte tilbud i fred og ro og beslutte, hvilket der passer jer bedst. Husk, at vores tilbud er uforpligtende og valgfri.

Fuldstændigt særeje

Vælges fuldstændigt særeje gælder særejet også ved død, og den længstlevende får derfor også en mindre andel af den afdødes værdier.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje betyder, at I ved skilsmisse ikke skal dele hinandens værdier. Ved kombinationssæreje og dødsfald er den længstlevende bedst sikret, da vedkommende ikke skal dele sin formue med afdødes børn og eventuelle kreditorer.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje betyder, at i tilfælde af skilsmisse opretholdes særejet, men ved dødsfald bliver særejet til et formuefællesskabet.

Advokat i København

Indhent 3 tilbud nu

Advokat i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Advokat i Aarhus

Indhent 3 tilbud nu

Advokat i Aalborg

Indhent 3 tilbud nu

Advokat i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Advokat i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Brøkdelssæreje

Ved et brøkdelssæreje opdeles et aktiv/en formuemasse i forskellige formuetyper i et nærmere angivet brøkforhold. Eksempelvis kan 50 % af din formue være dit særeje, mens de resterende 50 % bliver fælleseje.

Skilsmissesæreje

Et skilsmissesæreje er karakteriseret ved, at det behandles som formuefællesskab ved død, mens det under ægteskabet eller ved separation, skilsmisse eller omstødelse behandles som fuldstændigt særeje.

Kombinationssæreje

Kombinationssærejet er en kombination af skilsmissesæreje samt fuldstændigt særeje for én af ægtefællerne, for førstafdøde ægtefælle eller for længstlevende ægtefælle. Hvor det tidligere var mere udbredt at benytte fuldstændigt særeje, når der blev oprettet en ægtepagt, så er det i dag mest udbredt at benytte kombinationssæreje, nærmere bestemt “ægtefællebegunstigende kombinationssæreje”. Det karakteristiske ved denne form for særeje er, at længstlevendes ejendele bliver han eller hendes fuldstændige særeje, hvorimod førstafdødes skilsmissesæreje bliver fælleseje.

Fuldstændig særeje

Ved et fuldstændigt særeje svarer retstilstanden til den, som gælder for ugifte samlevende. Udgangspunktet er således, at hver part bevarer ret over vedkommendes egne ejendele, både ved separation, skilsmisse, omstødelse, eller ved en eller begge ægtefællers død.

Fandt du ikke den service, du søgte?