Find den rette hjælp til ægtepagt

Ageras er Danmarks største formidler af juridiske ydelser: Modtag gratis og uforpligtende tilbud fra advokater

Når man indgår ægteskab er det vigtigt at tage stilling til, hvordan ens ejendele skal fordeles, hvis ægteskabet mod forventning ender i skilsmisse, eller hvis en af ægtefællerne dør før den anden. Det kan også være, at den ene ønsker at beholde sin virksomhed ved en skilsmisse, eller at vedkommende forventer at arve et større beløb, som ikke ønskes delt ved en skilsmisse. Hvis en af ægtefællerne har en stor gæld, mens den anden er gældfri, så kan det være en fordel at oprette en ægtepagt, da den gældfri part ellers vil skulle aflevere halvdelen af sin formue i tilfælde af skilsmisse, eller hvis den gældsplagede ægtefælle dør først.

Hvis I har brug for en dygtig advokat til at hjælpe jer med at lave en ægtepagt med særeje, kan Ageras hjælpe jer med at finde den helt rette person. Vi er eksperter i at matche jer, der har behov for advokathjælp, med den rette fagperson baseret på kompetencer såvel som på personlighed.

Dette gør vi ved at spørge ind til jeres behov, lede i vores store ekspertkartotek og derefter sørge for, at tre egnede advokater sender jer et uforpligtende tilbud på udarbejdelse af en ægtepagt med særeje. Vi sætter en ære i at kunne matche jeres forventninger, at være en formidlingstjeneste I kan stole på og at få overblik over jeres behov og ønsker.

Gennem os indhenter I tilbud fra tre forskellige advokater, der er specialister i at udfærdige ægtepagter. Vi matcher kvalificerede advokater efter jeres aktuelle behov, og da det er gratis og uforpligtende, vil vi foreslå jer at benytte vores tilbud, så I ikke selv skal bruge tid på at indhente forskellige tilbud fra forskellige fagpersoner.

Sådan virker det:

Udfyld formularen på vores hjemmeside - det er nemt og tager kun 2 minutter!

En af vores specialiserede medarbejdere kontakter jer og afklarer jeres behov, så vi kan sende jer tilbud fra specialister, der matcher jeres forventninger.

Gennemlæs og sammenlign de tilsendte tilbud i fred og ro og beslutte, hvilket der passer jer bedst. Husk, at vores tilbud er uforpligtende og valgfri.

Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov
Få en skarp pris fra 3 specialister
Ageras må gerne kontakte mig via email

Tag stilling til, om I ønsker særeje

En ægtepagt med særeje er både en sikkerhed ved skilsmisse og ved dødsfald, og det både hvis formuen er positiv og negativ. Har I en ægtepagt med særeje, skal I ikke dele det, der er opført i ægtepagten ved eventuel skilsmisse, og I hæfter heller ikke for den gæld, I hver især tog med ind i ægteskabet. Har den ene ægtefælle en stor gæld ved ægteskabets indgåelse og personen herefter dør, er den overlevende ægtefælle sikret mod at skulle betale kreditorerne ved dødsfald.

Benyt en professionel

I kan selv vælge, om alle aktiver eller kun en del af jeres aktiver skal indgå i særejet. Måske er det kun bestemte aktiver, som for eksempel fast ejendom, en virksomhed, eller et bestemt pengebeløb, I ønsker særeje over. Alle disse ting kan være svære at få overblik over, og det er en af grundene til, at vi anbefaler, at I benytter jer af en professionel rådgiver, der kender problematikkerne og kan rådgive, så I bliver glade for jeres beslutninger.

Eksperter udfører arbejdet

For at ægtepagten skal være gyldig, skal den underskrives personligt af jer begge, og den skal desuden tinglyses. Dette sørger advokaten, som vi sætter jer i forbindelse med, naturligvis for - så der ikke kan opstå tvivl. I behøver ikke at tage jer af andre formaliteter end give oplysninger, gennemlæse det færdige dokument og skrive under - nemmere bliver det ikke.

Find den rette hjælp til ægtepagt - nemt, gratis og uforpligtende.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller, som fastslår hvad der tilhører hvem, og hvad der skal ske med formuen, hvis de bliver skilt. Ægtepagten er en aftale om at den formueordning, man vælger, skal gælde for ægteskabet. For mange er det en fornuftig idé at få oprettet en ægtepagt med særeje over de aktiver, man bringer med ind i ægteskabet, og en ægtepagt udgør denne aftale.

Har man ikke oprettet en ægtepagt, har man automatisk fælleseje, hvilket vil sige, at man ved en eventuel skilsmisse deler formuen ligeligt og ved død arver hinanden efter de til enhver tid gældende regler.

Ikke alle har de samme midler eller den samme størrelse gæld, når man indgår ægteskab, og derfor kan det være en rigtig god idé at få oprettet en ægtepagt med særeje. Ved at oprette ægtepagten sikrer man sig uafhængighed af sin partner, hvilket mange i dag sætter stor pris på.

I kan sikkert godt selv skrive en ægtepagt, men om den er rigtigt udfærdiget, ved I kun, hvis I vælger at få en advokat til at udføre arbejdet for jer. Advokaten sørger for at alt er korrekt, at alt er med og at ægtepagten bliver tinglyst. 

Der gælder en række formkrav for oprettelsen af en ægtepagt

  1. Først og fremmest skal ægtepagten oprettes skriftligt og derefter underskrives af begge parter. Ægtepagten kan tilsidesættes, hvis en af parterne på tidspunktet for underskrivelsen manglede evnen til at råde fornuftmæssigt. Ligeledes kan en ægtepagt være ugyldig, hvis en af parterne var under 18 på tidspunktet for oprettelsen, og vedkommende ikke havde fået sin værges samtykke.
  2. For det andet gælder, at der i ægtepagten skal ske en specifikation af de genstande, som ægtepagten omhandler. Dette kan enten ske ved en konkret opremsning af de genstande, som er omfattet, eller ved at bruge termer som “alt hvad der erhverves efter … skal være fuldstændigt særeje…”. Specifikationen skal enten fremgå af ægtepagten eller af et vedhæftet dokument. Hvis der ikke medfølger en specifikation, så kan ægtepagten erklæres helt eller delvist ugyldig.
  3. Dernæst gælder, at en ægtepagt skal tinglyses i den digitale personbog før den er gyldig. Det er ikke et krav at tinglysningen sker når ægtepagten oprettes, og kan således ske på et vilkårligt følgende tidspunkt. Førhen var det nok, at den ene part indsendte ægtepagten til tinglysning, men dette blev ændret i 2011, således at det nu er påkrævet, at begge parter skriver under med deres NemID, når ægtepagten tinglyses.

Hvad koster hjælp til ægtepagt?

Ikke alle advokater skilter med deres priser, og der kan være stor forskel på timepriser fra den ene advokat til den anden. Det kan være svært at få en totalpris på, hvad det koster at få ægtepagten lavet, for der er naturligvis stor forskel på, hvor meget arbejde, der er med at få den udfærdiget. Dette skyldes blandt andet, at der er vidt forskellige timepriser, og det er selvsagt noget, man skal sørge for at have i baghovedet, når man står og skal have truffet en beslutning omkring valg af advokatfirma, så man derved kan være stensikker på, at man får valgt sig den helt rigtige advokat til at hjælpe sig med at lave en ægtepagt.

Det er helt afgjort vigtigt, at man sørger for at sikre sig, at man får fundet en advokat, der vil kunne hjælpe en med at få lavet en ægtepagt til en pris, der er fair og rimelig. Det er væsentligt, at du som privatperson sørger for at holde rigtig godt øje med advokatpriserne, for der kan nemlig sagtens vise sig at være relativt store udsving i de priser, der vil kunne findes hos mange af de forskellige danske advokatfirmaer.

I ønsker sikkert en billig ægtepagt, og vi kan i hvert fald garantere jer, at de advokater vi beder om at udarbejde et tilbud til jer, har fair og rimelige priser. Vi kan finde en advokat i nærheden af jeres bopæl, og vi garanterer, at de opgivne priser holdes på det til enhver tid gældende niveau.

Bringer I det samme med ind i ægteskabet, kan det være unødvendigt at få udarbejdet en ægtepagt med særeje. Men er en af jer selvstændig, har en af jer en større gæld eller formue, eller har en af jer udsigt til en arv, så er det en god idé at kigge på mulighederne. Udfyld vores formular, og lad os hjælpe jer med at finde den rette fagperson, så I får udfærdiget det dokument, der passer til jeres situation.

Hvis I er enige om, at der skal oprettes en ægtepagt med særeje, er det klogt at få den oprettet, udfærdiget og tinglyst inden I indgår ægteskab. På den måde er alle formaliteter i orden, og ingen af jer har grund til bekymring.

Er den ene af jer uenige i, at der skal oprettes en ægtepagt, er det uklogt at vente med udfærdigelsen, til efter ægteskab er indgået. En ægtepagt kræver nemlig underskrifter fra begge parter, og når I først er gift, kan den ene part sige nej, uden at det har konsekvenser.

Fuldstændigt særeje

Vælges fuldstændigt særeje gælder særejet også ved død, og den længstlevende får derfor også en mindre andel af den afdødes værdier.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje betyder, at I ved skilsmisse ikke skal dele hinandens værdier. Ved kombinationssæreje og dødsfald er den længstlevende bedst sikret, da vedkommende ikke skal dele sin formue med afdødes børn og eventuelle kreditorer.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje betyder, at i tilfælde af skilsmisse opretholdes særejet, men ved dødsfald bliver særejet til et formuefællesskabet.

Hvad er særeje?

En ægtepagt kan både angå oprettelsen af en af formerne for særeje, hvilket er det mest almindelige, men en ægtepagt kan bl.a. også angå en gave ægtefællerne imellem. Der findes en række forskellige former for særeje, som gyldigt kan stiftes mellem ægtefæller, enten før eller under ægteskabet. Et særeje kan både omfatte alle ens nuværende ejendele, samt alt, der fremtidigt erhvervs.

Der er en lang række forskellige muligheder, når det kommer til hvordan en ægtepagt konkret skal indrettes. I langt de fleste tilfælde vil det være en fordel at snakke med en advokat, da bl.a. en række af de sociale beskyttelsesregler, der er til for at beskytte den svage part i ægteskabet, som ikke finder anvendelse, når der benyttes særeje. Af muligheder kan nævnes:

  • Alt hvad ægtefællerne hver især ejer på et specielt tidspunkt bliver deres særeje, hvorimod alt hvad de senere erhverver bliver fælleseje.
  • Alt hvad der modtages i arv eller gave bliver særeje, mens alt andet forbliver fælleseje.
  • Et hus, virksomhed, eller lignende, bliver særeje, mens alle andre genstande og aktiver bliver fælleseje.

De forskellige former for særeje er følgende:

Brøkdelssæreje
Ved et brøkdelssæreje opdeles et aktiv/en formuemasse i forskellige formuetyper i et nærmere angivet brøkforhold. Eksempelvis kan 50 % af din formue være dit særeje, mens de resterende 50 % bliver fælleseje.
Kombinationssæreje
Kombinationssærejet er en kombination af skilsmissesæreje samt fuldstændigt særeje for én af ægtefællerne, for førstafdøde ægtefælle eller for længstlevende ægtefælle. Hvor det tidligere var mere udbredt at benytte fuldstændigt særeje, når der blev oprettet en ægtepagt, så er det i dag mest udbredt at benytte kombinationssæreje, nærmere bestemt “ægtefællebegunstigende kombinationssæreje”. Det karakteristiske ved denne form for særeje er, at længstlevendes ejendele bliver han eller hendes fuldstændige særeje, hvorimod førstafdødes skilsmissesæreje bliver fælleseje.
Skilsmissesæreje
Et skilsmissesæreje er karakteriseret ved, at det behandles som formuefællesskab ved død, mens det under ægteskabet eller ved separation, skilsmisse eller omstødelse behandles som fuldstændigt særeje.
Fuldstændig særeje
Ved et fuldstændigt særeje svarer retstilstanden til den, som gælder for ugifte samlevende. Udgangspunktet er således, at hver part bevarer ret over vedkommendes egne ejendele, både ved separation, skilsmisse, omstødelse, eller ved en eller begge ægtefællers død.

Vælg en dygtig advokat i nærheden af din bopæl

Der er naturligvis rigtig mange advokatkontorer at finde rundt omkring i landet, men det er i høj grad vigtigt, at du sørger for at få fundet den helt rigtige person til at hjælpe dig med at få lavet en ægtepagt. Det er nemlig i høj grad vigtigt, at man føler sig tryg og godt tilpas hos den pågældende advokat, som man får til at hjælpe sig med at lave en ægtepagt, og så er det jo naturligvis også i meget høj grad vigtigt, at du gør brug af en af de advokater, der er specialiseret indenfor sit fag, og som samtidig også vil kunne yde en fremragende service for netop dig.

Der er mulighed for at finde rigtig mange forskellige advokatfirmaer rundt omkring i landet, og det kan for rigtig mange folk være vanskeligt at få truffet en beslutning omkring valg af firma, da der naturligvis er rigtig mange forskellige valgmuligheder. Hvis du godt kunne tænke dig at få fundet den helt rigtige person til at hjælpe dig, så kan det være en rigtig god idé, at du sørger for at få valgt dig en advokat både ud fra pris og service, men det kan dog også stærkt anbefales, at du sørger for at få fundet dig en dygtig advokat, der holder til nærheden af din egen bopæl.

Rigtig mange danskere vælger at benytte sig af en af de super dygtige og yderst erfarne advokater, som man vil have mulighed for at finde overalt i landet, og det er som oftest sådan, at folk vælger at gøre brug af en af de dygtige advokater, som holder til i samme område, som man selv er bosat i. Dette er noget, der for rigtig mange mennesker vil være med til at skabe en rigtig god tryghed, og det er naturligvis en af de ting, som rigtig mange danskere lægger meget stor vægt på, når der skal bruges hjælp til en større ting som eksempelvis udarbejdelse af en ægtepagt. Blandt andet er det naturligvis også meget væsentligt, at man sørger for at få fundet sig en virksomhed, der vil være i stand til at kunne tilbyde nogle priser, der er både fair og rimelige, så man kan være stensikker på, at man vil kunne få sig en løsning indenfor et prisleje, der er til at overkomme.

Fandt du ikke den service, du søgte?
Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig