Få et tilbud fra 3 kompetente specialister

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Derfor skal du finde din næste advokat eller jurist gennem Ageras

Danmarks største formidler af juridiske ydelser
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til specialisten. Vi finder herefter 3 relevante specialister, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 specialister kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende specialist.

Find den rette advokat eller jurist nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende

Testamente

Står du og skal have udfærdiget et testamente, står du over for en stor og svær beslutning, som for de fleste vedkommende kræver juridisk rådgivning både ift. de potentielle konsekvenserne et testamente måtte medføre, men også ift. selve udarbejdelsen og tinglysningen af testamentet.

Generelt set er det begrænset hvor meget kontakt den gængse dansker har med advokater og jurister i dagligdagen, og ydermere får de fleste kun udarbejdet et testamente én gang i løbet af deres liv. Den begrænset erfaring betyder også, at de fleste har svært ved at vurdere, hvilke kvaliteter en advokat eller jurist skal besidde, og ikke mindst hvad et testamente bør koste.

Som Danmarks største formidler af juridiske ydelser samarbejder Ageras med hundredevis af advokater og jurister landet over. Helt gratis og inden for kun 48 timer indhenter vi 3 sammenlignelige og uforpligtende tilbud, som passer helt specifikt til dine ønsker og behov. Den gennemsigthed vores service skaber, er med til at sikre, at du ender med den bedste løsning, både hvad angår kvalitet og pris. 

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvori du beskriver, hvordan dine værdier skal fordeles efter din død. Ønsker man at oprette et testamente, betegnes man som en testator.

Såfremt, at du har en ægtefælle eller livsarvinger, kan du kun testere 75% af din arv. De resterende 25% af din arv er det man kalder tvangsarv, og vil derfor tilgå din ægtefælle og livsarvinger, uanset hvad du måtte angive i dit testamente. Har du derimod ingen ægtefælle eller livsarvinger, kan du testere 100% af din arv.

Hvad er så definitionen på livsarvinger, spørger du måske. En livsarving er en person, der i direkte linje stammer fra afdøde – dvs. dine børn, børnebørn, oldebørn osv.

Selvom at man ikke kan råde 100% over sin formue, og som udgangspunkt heller ikke kan bestemme hvordan tvangsarven fordeles, kan man alligevel gøre sig enkelte foranstaltninger, som du kan læse mere om her.

Krav til et testamente

Der hersker nogle generelle krav til testamentet, uanset hvilken type testamente der er tale om. Disse krav er med til at sikre, at testator har fuld forståelse for omfanget og konsekvenserne af sit testamente.

Derfor stilles der krav til vedkommende habilitet, som bygger på en samlet vurdering af vedkommendes alder samt evne til at råde fornuftmæssigt.

Kravet om vedkommende evne til at råde fornuftmæssigt gælder kun, når testamente udfærdiges. Det har således ikke betydning for testamentets gyldighed, hvis vedkommende senere mister sin fornufts fulde brug. Har vedkommende ikke været ved sin fornufts fulde brug på tidspunktet for testamentets oprettelse, vil testamentet være ugyldigt.

Derudover skal vedkommende være fyldt 18 år eller have indgået ægteskab, før der kan oprettes et testamente. Er vedkommende ved oprettelsen af testamentet ikke fyldt 18, er testamentet således ugyldigt.

De forskellige testamente typer

Der findes 4 forskellige typer testamenter, hvor der til hver af disse eksisterer særlige formkrav. De to mest almindelige testamenteformer er vidne- og notartestamentet.

Notartestamente

Et notartestamente oprettes ved en notars medvirken. En notar vil typisk være en dommerfuldmægtig ved byretten, som er bemyndiget til at fungere som notar, hvorfor testator vil skulle ringe til byretten og bestille tid. Testatoren vil herefter skulle medbringe sit færdige, skriftlige testamente, hvor notaren vil sikre sig, at de generelle betingelser er opfyldt ift. alder og habilitet. Notaren vil ydermere gennemgå testamentet med testator, og hermed sikre sig, at testator har forståelse for testamentets omfang. Ydermere vil notaren notere sig, hvem der er til stede. Dette gøres for at sikre, at testator ikke er blevet presset til at oprette testamentet. Når processen er overstået vil testamentet underskrives i to eksemplarer. Testator vil få tilsendt originalen mens skiftretten vil opbevare den anden udgave, så der altid er en kopi, hvis originalen skulle bortkomme.

Vidnetestamente

Ved et vidnetestamente vil testator underskrive eller vedkende sig testamentet over for to vidner, som skal underskrive testamentet. Vidnerne må ikke være begunstiget i testamentet, ej må de heller ikke være slægtninge eller nærtstående til andre, som er begunstigede i testamentet. Ulempen ved et vidnetestamente sammenlignet med et notartestamente er, at bortkommer vidnetestamentet, kan der ikke støttes ret på dette, selv hvis arvingerne har kendskab til testamentets indhold.

Indbotestamente

Et indbotestamente er en simpel form for testamente, der dog aldrig kan erstatte en af de øvrige tre testamente typer. Det skyldes, at testator kun kan fordele sit sædvanlige indbo, men ikke værdifulde samlinger eller lignende, da disse har karakter af formue, og derfor skal fordeles ved oprettelse af en af de andre former for testamente. Et indbotestamente kan således være relevant, hvis man ønsker at give en specifik arving fortrinsret til at udtage bestemte genstande i boet. Et indbotestamente skal blot være skriftligt, dateret og underskrevet for at være gældende, hvorfor behovet for en advokat her er minimalt. Vi understreget dog endnu engang, at et indbotestamente ikke kan erstatte f.eks. et notar- eller vidnetestamente.

Nødtestamente

Som udgangspunkt skal et testamente oprettes skriftligt for at være gyldigt, men der kan være tilfælde, hvor testator ikke har mulighed for dette, enten fordi vedkommende er alvorligt syg, eller er ude for et nødstilfælde. Der gælder ingen formkrav til et nødtestamente, bortset fra, at det skal kunne slås fast, at testamentet er et udtryk for afdødes sidste vilje. Skulle der i de efterfølgende 3 måneder ikke være nogen hindringer for testator i at oprette et almindeligt testamente, bortfalder nødtestamentet.

Kan man kalde et testamente tilbage?

Det korte svar er ja. Man kan altid tilbagekalde et testamente eller lave ændringer på et eksisterende testamente, medmindre man har gjort testamentet uigenkaldeligt.  Ønsker man at tilbagekalde eller ændre et testamente, skal de generelle betingelser stadig overholdes. Det betyder, at testator stadig skal kunne råde fornuftigt. Derudover skal følge de givne formkrav for den givne testamente form. Man kan således kontakte en notar med henblik på at annullere eller ændre testamentet, eller man kan finde to vidner til at oprette et nyt testamente.

Såfremt man har oprettet et testamente, hvori man begunstiger sin ægtefælle, og man efterfølgende bliver separeret eller skilt, bortfalder testamentet automatisk. Det samme gælder, hvis man har oprettet et testamente til fordel for sin samlever, og man efterfølgende går fra hinanden.   

Prisen på et testamente

Som tidligere nævnt er markedet for juridiske ydelser præget af høj uigennemskuelighed. Fordi de fleste forbrugere har en begrænset indsigt og erfaring i markedet, betyder det, at man kan risikere at støde på meget store prisforskelle for udarbejdelsen af et testamente. Derudover vil du også erfare, at prisen kan varierer utroligt meget alt afhængigt af om det er en jurist eller en advokat, som står for udarbejdelsen af testamentet. Hvis du er i tvivl om forskellen på en jurist og en advokat, kan du med fordel læse denne korte artikel.

Skal du have udarbejdet et testamente, skal du forberede dig på at det koster mellem 2.000-4.000 kr. Er du heldig vil du også kunne finde priser under dette leje, ligesom du kan være uheldig at finde priser over dette leje.

Du kan med fordel benytte dig af Ageras’ gratis service, og modtage 3 uforpligtende og sammenlignelige tilbud, således at du sikrer dig det bedste tilbud, både hvad angår pris og kvalitet.

Har du behov for et testamente?

Det første du bør gøre for at besvare dette spørgsmål, er at sætte dig ind i arveloven. Hvis du er tilfreds med hvordan arveloven fordele dine værdier, har du ingen grund til at oprette et testamente. Har du f.eks. en traditionel kernefamilie med en ægtefælle og to børn, vil disse jf. arveloven helt naturligt blive tilgodeset efter din død. Ønsker du det anderledes, end det fremgår i arveloven, bliver du nødt til at skive et testamente for at sikre dig, at dine ønsker bliver hørt og fulgt. 

Herunder gennemgår vi, de mest gængse grunde til at få oprettet et testamente:

Ofte ser man, at forældre ønsker at give deres arv videre til deres børn som særeje. Dette betyder, at arven ikke kan tilgå deres svigerbørn i tilfælde af død eller skilsmisse. Man ser ofte også, at en ægtefælle ønsker at begunstige den efterlevende ægtefælle mest muligt, således at evt. børn kun modtager deres tvangsarv.

I sammenbragte familier kan der også hurtigt opstå et behov for et testamente, hvis man f.eks. vil sikre særbørn juridisk eller ligestille dem med fællesbørn, eller på forhånd undgå arvestridigheder ved at testamentere specifikke værdier til specifikke arvinger. I tilfælde af særbørn kan man også oprette et testamente, for at sikrer at den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo uden, at vedkommende behøver særbørnenes tilladelse.

Derfor skal du ikke selv lave et testamente

Med over 100 paragraffer i Arveloven, er det som normal privatperson en stor udfordring at skulle udarbejde et juridisk vandtæt testamente. Man skal tage stilling til en lang række ting som f.eks. arven efter førstafdøde og efter længstlevende, legater, båndlæggelse, gravstedsbestemmelser og meget mere. Der er altså en stor risiko for, at testamentet indeholder fejl og mangler, hvis du gør det selv. Vi anbefaler derfor altid at få udarbejdet et notartestamente hos en advokat.

Få 3 tilbud på et testamente igennem Ageras

Ageras er som tidligere nævnt Danmarks største formidler af juridiske ydelser i Danmark. Vi samarbejder med flere hundrede advokater og jurister landet over, har sammen med dem hjulpet mere end 30.000 danskere med at finde den helt rigtige advokat eller jurist – og vi vil også rigtig gerne hjælp dig.

Ageras’ service skaber gennemsigtighed for dig, og sikrer hermed, at du får den hjælp, som du behøver til en fair pris. Vores brede netværk af samarbejdspartnere muliggør, at vi kan finde den helt rigtige advokat eller jurist, som matcher præcis dine individuelle ønsker og behov.

Alt du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular, så klarer vi resten af arbejdet – helt gratis vel og mærke. Inden for kun 48 timer har du modtager 3 sammenlignelige og uforpligtende tilbud på udfærdigelsen af dit testamente.

Med 3 tilbud på hånden, styrker Ageras dit vurderings- og beslutningsgrundlag, og sparer dig hermed for både tid og penge.