Ageras' komplette guide til moms

Hos Ageras hjælper vi hver dag mange erhvervsdrivende med at finde hoved og hale i deres regnskab. Momsen er en af de ting, som mange selvstændige særligt har behov for hjælp til. Denne guide har til hensigt, at hjælpe vore mange kunder med at forstå begrebet moms, hvornår man er forpligtiget til at indberette moms, og i så fald hvordan man gør dette.

Hvad er moms?

Moms står for meromsætningsafgift. Som navnet antyder, er moms således en afgift, der pålægges ifm. den meromsætning eller værdiforøgelse en vare gennemgår i de forskellige distributionsled. Sagt med andre ord, kan moms ses som en slags skat, som virksomhederne opkræver på vegne af SKAT.

Når en producent sælger en vare videre til en forhandler, pålægges varen altså moms, og dette sker igen, når en forhandler så videresælger varen til en forbruger. Det vil således altid kun være slutbrugeren, der ender med at betale momsen.

I Danmark er momssatsen på 25% af varens oprindelige salgspris.

Klik her for at få 3 gratis og uforpligtende tilbud på dit momsregnskab.

Hvem skal momsregistreres?

I momsloven står der, at alle fysiske og juridiske personer der driver vedvarende økonomisk virksomhed, som udgangspunkt skal momsregistreres og hermed indberette moms. Hvad der præcis menes med økonomisk virksomhed, er at formålet med aktiviteten, er at tjene penge. Det er dog ikke givet, at aktiviteten fører overskud med sig. Du skal således stadig momsregistreres, selvom din virksomhed har underskud.

Du skal dog ikke momsregistreres som privatperson, blot fordi du sælger din gamle bil eller sofa med en fortjeneste, da denne aktivitet ikke er vedvarende.

Det er dog heller ikke alle virksomheder, som skal momsregistreres. Kun virksomheder med en momspligtig omsætning på mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder skal momsregistreres. Dog må dette ikke forstås som en fribeløbsgrænse, hvor man som virksomhedsejer først skal registrere sig, når omsætningen overstiger 50.000 kr. Såfremt du blot har en formodning om, at omsætning overstiger beløbsgrænsen, skal du registrere virksomheden i god tid.   

Virksomheder som holder sig under grænsen, kan med fordel alligevel lade sig momsregistrere frivilligt, hvis virksomhedens kunder selv er momsregistreret.

Du kan momsregistrere din virksomhed på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside.

Hvad er momsafregning?

Kort sagt går momsafregningen ud på, at beregne hvorvidt momspligtige virksomheder enten skylder moms, eller har moms til gode hos SKAT. Dette gøres ved at beregne forskellen mellem den indgående moms, som også kaldes købsmoms, og den udgående moms, som tilsvarende også kaldes salgsmoms.

Den indgående moms eller købsmomsen er den moms virksomheder og privatpersoner betaler ifm. køb af diverse varer og ydelser. Momsregistreret virksomheder har denne moms til gode hos SKAT.

Den udgående moms eller salgsmomsen er den moms, som virksomheden omvendt har opkrævet på vegne af SKAT, ifm. salg af diverse varer og ydelser. Modsat købsmomsen skylder virksomheden salgsmomsen til SKAT, da denne indtægt ikke skal tilfalde virksomheden.

Momsafregning består således af at beregne differencen mellem den samlede indgående- og den samlede udgående moms inden for momsperioden. Har virksomheden et overskud af indgående moms, efter denne er modregnet med den udgående, tilbagebetaler SKAT dette beløb til virksomheden. I de fleste virksomheder vil det dog være den udgående moms, som overstiger den indgående moms. Her vil SKAT således opkræve dette beløb af virksomheden.

Hvornår indberetter man moms?

Hvornår virksomheden skal indberette moms, afhænger af virksomhedens omsætning. Jo højere virksomhedens omsætning er, jo kortere er virksomhedens momsperioder, og jo oftere vil den hermed skulle indberette moms.

Herunder kan du se omsætningsgrænserne, for hvor ofte virksomhederne skal afregne moms:

  • Halvårlig afregning: Små virksomheder m. årlig omsætning på 0-5 mio. kr.
  • Kvartalvis afregning: Mellemstore virksomheder m. årlig omsætning på 5-50 mio. kr.
  • Månedsvis afregning: Store virksomheder m. årlig omsætning på +50 mio. kr.

Dog skal samtlige nystartede virksomheder uanset omsætningens størrelse afregne moms kvartalvis i minimum det første 1½ år af virksomhedens levetid. 

Alt afhængig om virksomheden skal afregne moms månedsvis, kvartalvis eller halvårligt, er der forskellige frister for, hvornår dette skal gøres. Du finder de forskellige frister på SKATs hjemmeside her.

Det er vigtigt, at du overforholder fristerne for momsindberetningen, da du ellers vil blive pålagt et gebyr på 800 kr. for, at SKAT ud fra et skøn indberetter din moms.

Såfremt du har indberettet moms rettidigt, vil du modtage en kvittering på den pågældende dag, hvor fristen udløber. Beløbet vil ligeledes blive fratrukket din konto samme dag.

Kan man blive momsfritaget?

Der er enkelte bestemte ydelser som i Danmark ikke er pålagt moms. De momsfritaget ydelser befinder sig inden for områderne; sundhedssektoren, undervisnings- og kursusvirksomhed, velgørenhed, fast ejendom, personbefordring og kunstnerisk virksomhed. Der gælder dog helt specifikke regler og betingelser for de forskellige områder. Du kan læse om disse på SKATs hjemmeside her.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at der i stedet for moms skal betales lønsumsafgift for de fleste momsfritaget ydelser.

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift, som pålægges de fleste momsfritaget varer og ydelser. Afgiften er baseret på virksomhedens samlede lønsum plus virksomhedens eventuelle overskud.

Virksomheder skal registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsgrundlaget overstiger 80.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Du kan registrere din virksomhed for lønsumsafgift på Erhvervsstyrrelsens hjemmeside www.virk.dk.

Der findes 4 forskellige metoder til hvordan lønsumsafgiften udregnes. Hvilken metode der skal anvendes, afhænger af, hvad virksomheden beskæftiger sig med samt virksomhedens organisationsform. For de fleste lønsumsregistreret virksomheder som f.eks. læger, tandlæger, vognmænd, bedemænd mm. er det metode 4 som er gældende. Ved metode 4 udgør lønsumsafgiften 4,12% af den samlede lønsum +/- det eventuelle over- eller underskud.

Det skal pointeres, at en virksomhed sagtens kan sælge både momspligtige og momsfritaget varer og ydelser samtidigt. I sådan et kompliceret tilfælde skal virksomheden således både indberette moms og lønsumsafgift. Det kan derfor være en fordel at kontakte en revisor, da det kan være svært at beregne virksomhedens lønsum.

Brugtmoms

Virksomheder som videresælger brugte varer kan gøre brug af den såkaldte brugtmomsordning. Normalt udregnes moms ud fra salgsprisen, men ved brugtmomsordningen er momsen beregnet ud fra varens fortjeneste ved videresalg.

Få 3 uforpligtende tilbud fra revisorer og bogholdere til dit momsregnskab inden for kun 48 timer. 

Posted: 18 Jan, 2016

Ageras yder ikke individuel økonomisk eller juridisk rådgivning, men samarbejder i stedet med advokater og revisorer, der kan hjælpe dig videre. Udfyld formularen herunder og modtag tilbud fra professionelle rådgivere indenfor ganske kort tid.

Klik her for at få tilbud fra advokater og revisorer