Ved sambeskatning bliver datterselskaber beskattet gennem et moderselskab, også kaldet et holdingselskab. Det drejer sig om virksomhedstyperne IVS, ApS og A/S. Reglerne for sambeskatning er komplekse og har f.eks. indflydelse på din virksomheds økonomi og på koncernens ejerskab. Her kan du læse de 5 vigtigste regler for sambeskatning og danne dig et overblik, så du kan sikre dit holdingselskab bedst muligt.

Hvad er sambeskatning?

Sambeskatning er betegnelsen for fælles skatteafregning af en samlet koncern. Moderselskabet foretager altid skatteafregningen, da denne pr. automatik er administrationsselskabet for koncernen. Det er vigtigt at være opmørksom på, at der findes to muligheder for sambeskatning - henholdsvis dansk sambeskatning og international sambeskatning. Derudover er det også vigtigt at vide, at der såvel kan forekomme skattemæssige konsekvenser, som der kan opnås skattemæssige fordele.

De 5 vigtigste regler, vi vil gå igennem, er:

  1. Overksud og underskud bliver ikke fordeligt ligeligt.
  2. Du skal have udpeget dit moderselskab inden for en måned.
  3. Danske regler for sambeskatning er ikke altid obligatoriske.
  4. Du skal selv registrere nye selskaber på skats hjemmeside.
  5. Ved skilsmisse kan du risikere at dele ejerskabet af dit selskab.

Sambeskatning

Vi vil herunder gå igennem de 5 vigtigste regler i forbindelse med sambeskatning.

Overskud og underskud bliver ikke fordelt ligeligt

  • Hvis alle datterselskaber har et økonomisk overskud, bliver overskuddet fordelt mellem selskaberne. Læs om udbytte i holdingselskaber her.
  • Hvis et af dine datterselskaber har underskud, kan du få en skattemæssig fordel. Underskuddet bliver nemlig modregnet, så der ikke skal betales skat af underskuddet. Derfor skal du som ejer af koncernen betale mindre i skat, end hvis alle dine datterselskaber havde genereret overskud.

Du skal have udpeget dit moderselskab, inden for en måned

Ifølge selskabsloven skal du udpege, hvilket selskab, der skal være moderselskab, inden der er gået 1 måned. Du bør nøje gennemgå, hvilket selskab, der har bedst potentiale til at styre de administrative processer for hele koncernen. Moderselskabet, også kaldet administrationsselskabet, er nemlig dét selskab, der skal beregne og indberette det fælles regnskab til Skat.

Danske regler for sambeskatning er ikke altid obligatoriske

Hvis dit holdingselskab kun har danske datterselskaber, skal sambeskatning ske efter danske regler. Hvis du derimod har datterselskaber i udlandet, kan du selv bestemme, om sambeskatningen skal ske efter danske, eller internationale regler.

Du skal selv registrere nye selskaber på Skats hjemmeside

Dit holdingselskab bliver ikke automatisk registreret hos Skat. Det betyder, at hvis du på et senere tidspunkt ønsker at tilføje et ekstra datterselskab, skal du registrere det på Skats hjemmeside. Her skal du angive dato for stiftelse og indkomstperioden, der skal medregnes i koncernens samlede regnskab.

Ved skilsmisse kan du risikere at dele ejerskabet af dit selskab

Hvis du er gift indgår du i et formuefællesskab med din ægtefælle – og det inkluderer også din virksomhed. Det vil sige, at hvis du ejer et holdingselskab, så har din ægtefælle principielt ret til at overtage halvdelen af ejerskabet ved skilsmisse.

Derfor kan det være dyrt at sige ja til medgang og modgang, hvis man ikke udformer en ægtepagt. I en ægtepagt kan du sikre dit ejerskab af holdingselskabet ved hjælp af særeje. Særejet kan omhandle forskellige dele af dit selskab, og der findes også forskellige typer af særeje.

De mest anvendte særejeformer er:

  • Fuldstændigt særeje
  • Kombinationssæreje
  • Skilsmissesæreje.

Find revisor

Ønsker du rådgivning til sambeskatning, eller skal vi hjælpe dig med at udforme en ægtepagt og testamente? Uanset dit behov, så står vi klar til at matche dig med den mest kvalificerede rådgiver. Få op til 3 forskellige gratis og uforpligtende tibud på forskellige revisorer.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud